We’re interested in form, colour, space. We use letters and employ sound. We use the proportions of walls, floors, and ceilings for better results. We aim for "strong frames" and clear information.
_ _

Informacje na temat zaangażowanych kuratorów, koordynatorów oraz zespołów merytorycznych poszczególnych wystaw, znajdują się na stronach internetowych ASP w Gdańsku.

website:

dwasiedem.com