Współpracujemy z wieloma osobami. Pracujemy ze studentami. Organizujemy warsztaty kreatywne dla dzieci i młodzieży. Chcemy uczyć dobrego smaku i zamiłowania do sztuki.

website:

dwasiedem.com