Interesuje nas forma, kolor, przestrzeń. Używamy liter i angażujemy dźwięk. Wykorzystujemy proporcje ścian, podłóg i sufitów dla lepszych efektów. Naszym celem są "mocne kadry" i wyraźna informacja.
_ _

Informacje na temat zaangażowanych kuratorów, koordynatorów oraz zespołów merytorycznych poszczególnych wystaw, znajdują się na stronach internetowych ASP w Gdańsku.

website:

dwasiedem.com